Oferty pracy

Manager ds. projektów i rozwoju sprzedaży

SALTUS Ubezpieczenia z siedzibą w Sopocie
poszukuje kandydatów na stanowisko

Manager ds. projektów i rozwoju sprzedaży
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: MPRS/TUW/11/2020
Zadania na stanowisku:
 • prowadzenie oraz udział w projektach, związanych z rozwojem sprzedaży i optymalizacją procesów sprzedażowych,
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi zaangażowanymi w projekty,
 • dbałość o przejrzystą i efektywną komunikację między członkami grup projektowych,
 • odpowiedzialność za realizację celów prowadzonych projektów,
 • projektów zgodnie z dobrymi praktykami zarządzania projektami.
Od kandydatów oczekujemy:
 • doświadczenia w pracy projektowej w instytucji finansowej,
 • doświadczenia we współpracy z różnymi komórkami organizacyjnymi przy realizacji projektów,
 • doświadczenia w tworzeniu harmonogramów projektów o zróżnicowanej złożoności,
 • umiejętności samodzielnego zarządzania swoimi zadaniami,
 • wiedzy z zakresu zarządzania projektami,
 • umiejętności analizy wielowymiarowych zagadnień,
 • determinacji w realizacji założonych celów,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office,
 • wyższego wykształcenia.
Oferujemy:
 • umowę o pracę na zastępstwo (ok 1,5 roku),
 • pracę w kilkuosobowym zespole,
 • możliwość uczestniczenia w różnorodnych projektach,
 • pakiet bonusów: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, dostęp do programu Multisport., dofinasowanie do urlopu, PPE, świąteczne upominki, możliwość dołączenia do SALTUS Sport team, coroczna integracja firmowa,
 • ruchomy rozkład czasu pracy, pracę zdalną,
 • dobrą lokalizację biura, w centrum Sopotu.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Zobacz podobne oferty