Oferty pracy

Lektor Języka Angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Lektor Języka Angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Miejsce pracy: Gdańsk
K/1422/WCH

grupa pracowników dydaktycznych

pełen wymiar czasu pracy (2 etaty)

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze praktycznym (np. ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej licencjatu,
 • posiadania doświadczenia zawodowego.

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • ukończone studia wyższe, na kierunku filologii angielskiej lub innej nowożytnej, specjalność nauczycielska,
 • posiadanie uprawnień do nauczania języka angielskiego (co najmniej tytuł licencjata) w przypadku, gdy wiodący język na studiach jest inny,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi,
 • bardzo dobra znajomości języka polskiego.

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

 • ukończone studia wyższe na poziomie licencjatu (lub równorzędne),
 • udokumentowane doświadczenie pracy związanej z perspektywą zatrudnienia.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.