Oferty pracy

Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 76780

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w laboratorium, praca w warunkach narażenia na działanie odczynników chemicznych i biologicznych,


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, narzędzia i materiały pracy - urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju prowadzonych badań, komputer i sprzęt biurowy, budynek trzypiętrowy bez windy, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na parterze oraz  II piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • przyjmuje od klientów próbki do badań oraz dokonuje ich rejestracji i oznakowania
 • wykonuje badania zgodnie z procedurami i instrukcjami,
 • przygotowuje dokumentację dla poszczególnych etapów badań,
 • realizuje założenia polityki jakości i procedur,
 • monitoruje warunki środowiskowe w pracowni,
 • bierze udział w procesie walidacji i sterowania jakością badań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu nauk weterynaryjnych lub biologicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość podstawowych zasad technik laboratoryjnych i obliczeń wyników,
 • znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty