Oferty pracy

Laborant Chemiczny

PGE Energia Ciepła S.A.z Grupy PGE

jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jesteśmy liderem w branży ciepłowniczej w Polsce.

Gwarantujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy. Inwestujemy w przyszłość: zarówno w nisko- i zeroemisyjne ciepłownictwo, jak i w ciągły rozwój pracowników.

Proponujemy atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery dla naszych pracowników.

Dołącz do naszego świata pełnego mocy i energii!

Laborant Chemiczny
Miejsce pracy: Gdynia
Nr ref.: PGEEC/CEN/JSK/81/2022

Twój zakres obowiązków:

 • Pobieranie i badanie próbek wody i ścieków z procesów technologicznych (proces uzdatniania wody, obieg wodno-parowy, obieg ciepłowniczy) oraz wód surowych.
 • Wykonywanie badań próbek węgla kamiennego i odpadów paleniskowych (popiół, żużel).
 • Wykonywanie badań próbek z instalacji IMOS (gips, mączka kamienia wapiennego, wody i zawiesiny z procesu technologicznego), zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Analizowanie i interpretowanie uzyskanych wyników badań.
 • Kontrolowanie jakości przychodzących chemikaliów produkcyjnych.
 • Przygotowywanie odczynników chemicznych na potrzeby Laboratorium i technologii.
 • Nadzorowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego.
 • Monitorowanie warunków środowiskowych.
 • Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej wykonywanych badań i wyposażenia laboratoryjnego, zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie o profilu chemicznym.
 • Znajomość technik analitycznych i metod badawczych.
 • Wiedza chemiczna w zakresie niezbędnym do pracy na stanowisku laboranta.
 • Obsługa komputera i znajomości pakietu MS Office (Word, Excel).
 • Dokładność oraz skrupulatność.
 • Nastawienie na współpracę w zespole, komunikatywność.
 • Otwartość i gotowość do ciągłego pogłębiania wiedzy.

Mile widziane:

 • Znajomość systemu zarządzania laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Bogaty system kafeteryjny ZFŚS.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.


Zobacz podobne oferty