Oferty pracy

Koordynator Marketingu

Fines S.A.
poszukuje
pracownika do centrali firmy

Fines S.A. jest liderem na rynku pośrednictwa finansowego w zakresie kredytów i pożyczek konsumenckich w sieci agencyjnej. Współpracujemy z siecią 2.000 biur kredytowych na terenie całego kraju, stawiając na rozwój sprzedaży hybrydowej. Jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

Tworzymy nowoczesne i rozwojowe środowisko pracy oraz przyjacielski klimat sprzyjający kreatywności. Realizujemy nowe projekty w branży pośrednictwa kredytowego. Jeśli chcesz dołączyć do nas, aplikuj na stanowisko:

Koordynator Marketingu
Miejsce pracy: Sopot
Główne zadania, przed którymi stanie zatrudniona osoba:
 • planowanie i realizacja kampanii o zasięgu ogólnopolskim (ATL, BTL, Inbound, Outbound)
 • opracowanie, uruchamianie oraz monitorowanie kampanii digitalowych
 • koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem leadów B2B oraz B2C (marketing afiliacyjny, programy partnerskie, marketing automation, remarketing)
 • prowadzenie działań marketingowych na własnej bazie Klientów (e-mail marketing, SMS, FB)
 • współpraca i negocjacje z zewnętrznymi dostawcami (agencje reklamowe, digitalowe, graficy)
 • nadzór na działaniami PR i szkoleniowymi
 • stała współpraca z siecią sprzedaży Fines – biurami kredytowymi w całej Polsce
 • rozwój sieci franczyzobiorców Fines – Operator Bankowy
 • monitorowanie działań konkurencji oraz analiza rynku i trendów marketingowych
Wymagania:
 • min. roczne doświadczenie w marketingu lub sprzedaży B2B lub B2B2C
 • wykształcenie wyższe
 • kreatywność, ale też zdolności analityczne i organizacyjne
 • praktyczna znajomość narzędzi typu Canva, Wordpress, Google Analitics, HotJar, Brand24, Google Ads, FB Ads, systemy mailingowe

Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej firmie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy
 • okresowe szkolenia i udział w konferencjach
 • ubezpieczenie grupowe
 • dofinansowanie obiadów
 • karta Multisport
 • możliwość częściowej pracy zdalnej.

Zapraszamy do naszej Centrali w Sopocie: https://www.youtube.com/watch?v=8GnR7IQaNxY

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach obecnego procesu rekrutacji
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Fines S.A. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fines Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

1) Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest FINES S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842) przy ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416708, NIP: 5851412521, REGON: 220007523, (dalej: „Administrator”).
2) Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kierować na adres e-mail: iodo@fines.pl.
3) Dane osobowe kandydata do pracy w Fines S.A. podane w dokumentacji rekrutacyjnej przetwarzane będą w szczególności:
a) w celu przeprowadzenie bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa tj. Kodeksu pracy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników;
b) w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
4) Dane osobowe kandydata do pracy mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem procesu rekrutacyjnego, w tym podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe kandydata do pracy mogą być także przekazywane uprawnionym organom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
5) Dane osobowe kandydata do pracy będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – przez okres 2 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do chwili cofnięcia zgody. W przypadku zatrudnienia w Fines S.A. dane osobowe kandydata do pracy podane w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
6) Kandydatowi do pracy przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
7) Kandydatowi do pracy przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Kandydatowi do pracy przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w związku ze szczególną sytuacją podmiotu danych.  
9) Kandydatowi do pracy przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  
10) Podanie danych osobowych przez kandydata do pracy ma charakter dobrowolny. Jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uwzględnienia zgłoszenia rekrutacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym.