Oferty pracy

Koordynator ds. zarządzania projektami

SYLVA to nowoczesne przedsiębiorstwo w branży drzewnej. Nasz zakład produkcyjny znajduje się w Wielu, w powiecie kościerskim. Jesteśmy częścią francuskiej grupy kapitałowej Piveteaubois. Od wielu lat inwestujemy w nowoczesne technologie, aby stać się firmą przyszłości, której misją jest budowanie nowego, lepszego i zrównoważonego świata dla przyszłych pokoleń, oferując wszystko to co najlepsze z drewna.

Koordynator ds. zarządzania projektami
Miejsce pracy: Wiele
Twój zakres obowiązków
 • zarządzanie projektami w firmie w całym cyklu ich życia, wdrażanie narzędzi, standardów oraz planu komunikacji i raportowanie dla dyrekcji firmy
 • wsparcie liderów projektu w zarządzaniu projektem, tworzenie i realizowanie harmonogramu, budżetu projektu
 • wspieranie liderów projektów w opracowywaniu dokumentacji projektowej i prowadzeniu projektów wg określonych standardów
 • cykliczne raportowanie i przygotowywanie przeglądów projektów dla dyrekcji firmy
 • współpraca i wymiana doświadczeń z pracownikami z Francji w ramach realizowanych projektów grupy PIVETEAU
Nasze wymagania
 • wykształcenie w zakresie zarządzania projektami 
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami 
 • znajomość narzędzi do zarządzania projektami
 • znajomość języka francuskiego na poziomie B2
 • otwartość, umiejętność rozmawiania z ludźmi i współpracy
Oferujemy
 • samodzielne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • naukę języków obcych, rozwój talentów, kursy/szkolenia
 • dofinansowanie dojazdów do pracy
 • program poleceń pracowniczych
 • pakiet medyczny
 • pakiet socjalny, paczki świąteczne, imprezy integracyjne
 • dodatkowe ubezpieczenie na życie
Dziękując za Państwa zainteresowanie, informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy Kandydatów o celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych jest Sylva Sp. z o. o. ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele.
 • Dane osobowe gromadzone w postaci CV przetwarzane są w celach rekrutacyjnych i będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu rekrutacyjnego lub do cofnięcia zgody kandydata na ich przetwarzanie. Nie przechowujemy CV na poczet przyszłych rekrutacji.
 • Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 • Podanie danych w aplikacji o pracę w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 24.06.1974 r. kodeks pracy oraz aktów wykonawczych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym.
 • Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne ale wymaga wyraźnej zgody Kandydata, dlatego prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sylva Sp. z o. o. ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.