Oferty pracy

Koordynator Badań Klinicznych

Dołącz do zespołu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, jednego z największych szpitali w Polsce, pracodawcy stabilnego i nowoczesnego, stawiającego na rozwój, inwestycje, nowe technologie i wysoką jakość świadczeń.

Koordynator Badań Klinicznych
Miejsce pracy: Gdańsk
Region: pomorskie
Nr ref.: ZZL/OP/91/2021

Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

Bieżąca obsługa badań klinicznych, w tym ścisła i stała współpraca z Badaczem i Zespołem Ośrodka w ramach:

 • planowania składu zespołu badawczego poszczególnych badań prowadzonych w jednostkach,
 • opracowania harmonogramu wizyt uczestników badania klinicznego,
 • planowania terminów wizyt w jednostkach współpracujących (np. radiologia, laboratorium i inne),
 • należytego wykonania procedur wymaganych przez protokół badania,
 • współpraca z innymi jednostkami UCK np. radiologia, laboratorium, patomorfologia, apteka szpitalna,
 • organizacji i nadzorowania współpracy z Komisją Bioetyczną oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych.
Dodatkowo do obowiązków koordynatora należeć będą:
 • nadzór oraz aktywny udział w wizytach monitorujących, audytach, inspekcjach i szkoleniach zleconych przez sponsora badania klinicznego,
 • nadzorowanie ilości oraz jakości materiałów wykorzystywanych w badaniu (świadomych zgód, dzienniczków, kitów laboratoryjnych, opakowań do wysyłki),
 • organizacja i dbałość o należyty obieg dokumentacji związanej z badaniami prowadzonymi na terenie jednostki,
 • przechowywanie oraz współtworzenie Standardowych Procedur Operacyjnych związanych z prowadzeniem i koordynacją badań klinicznych (np. monitoring temperatur; powstawanie dokumentacji medycznej itp.); - współpraca z innymi jednostkami UCK w ramach należytej i terminowej realizacji badań klinicznych i naukowych,
 • podejmowanie działań naprawczych w przypadku wystąpienia problemów w realizacji badań klinicznych na terenie jednostki,
 • stała i ścisła współpraca z Działem Badań Klinicznych i Naukowych dotycząca przygotowywania, opiniowania oraz uzgadniania treści umów, aneksów oraz porozumień, których stroną jest zamawiający,
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących budżetów badań klinicznych i naukowych,
 • przygotowywanie analiz, zestawień, raportów dotyczących przebiegu badań klinicznych w jednostce oraz ich prezentacja na cyklicznych spotkaniach Działu Badań Klinicznych i Naukowych.
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
 • wykształcenie wyższe (preferowane studia z zakresu nauk przyrodniczych lub nauk o zdrowiu, biotechnologii, biologii, chemii, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej etc.),
 • min. 1 rok doświadczenia w zakresie koordynowania badań klinicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem nomenklatury medycznej,
 • znajomość zasad ICH GCP poparta odpowiednim certyfikatem.
WYMAGANIA DODATKOWE:
 • certyfikat IATA w zakresie transportu próbek biologicznych i substancji niebezpiecznych,
 • doświadczenie w korzystaniu ze środowisk programowych do zarządzania wizytami pacjentów i lekiem (IXRS, CLINPHONE, BRACKET, ICOPHON, ORACLE IRT, IMPALA),
 • doświadczenie w korzystaniu ze środowisk programowych do wysyłki badań diagnostycznych (BIOCLINICA, AMBRA PERCEPTIVE, AGMEDNET, PAREXEL)
OFERUJEMY:
 • umowę cywilnoprawną,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracę w jednym z największych szpitali w Polsce, w innowacyjnym Zespole o wysokiej kulturze współpracy,
 • możliwość udziału w projektach naukowych i badawczych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.
Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż pełną informację na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w „Polityce Prywatności” na stronie głównej UCK (adres strony: UCK.pl) link: http://uck.pl/polityka-prywatnosci/przetwarzanie-danych-osobowych.html