Oferty pracy

Kierownik Zakładu

PGE Ekoserwis sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej PGE – lidera na rynku energii elektrycznej i ciepła.
Grupa PGE znajduje się w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce, dając stabilne zatrudnienie ponad 40 tysiącom osób w ponad 200 lokalizacjach.

 

PGE Ekoserwis sp. z o.o. to firma produkcyjno - handlowo - usługowa, zapewniająca kompleksową obsługę elektrowni i elektrociepłowni w zakresie zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania (UPS) oraz dostaw materiałów na bazie UPS, a także świadcząca usługi w obszarach pomocniczych dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła.

 

W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych.

 

Do PGE Ekoserwis sp. z o.o. poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Zakładu
Miejsce pracy: Gdańsk oraz Gdynia
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • nadzór nad realizacją zadań związanych z:
  • odprowadzeniem UPS oraz gipsu
  • rozładunkiem, składowaniem i podawaniem do produkcji węgla przy zachowaniu niezawodności i spełnieniu wymogów ilościowo - jakościowych
  • ochroną środowiska oraz BHP w sposób efektywny i bezpieczny z wykorzystaniem dostępnych zasobów kadrowych oraz technicznych w EC Gdańsk oraz EC Gdynia
 • nadzór nad obsługą eksploatacyjną urządzeń i instalacji technologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami
 • wykonywanie i koordynowanie prac związanych z remontami urządzeń przez służby remontowe
 • wydawanie poleceń i kontrolowanie ich wykonania dla utrzymania ciągłości produkcji
 • przedstawianie Dyrektorowi ds. Usług okresowych sprawozdań z prowadzonych nietypowych spostrzeżeń nadzorowanych prac
 • analizowanie warunków realizacji zadań oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do ich usprawnienia
 • organizację i dyscyplinę pracy podległego zespołu
 • całokształt spraw dotyczących eksploatacji urządzeń odpopielania, nawęglania, IMOS w PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże
 • stan bezpieczeństwa i higieny pracy podległego personelu oraz za stan p.poż
 • dokonywanie systematycznych kontroli wynikających z zakresu obowiązków służbowych w celu ujawnienia na odcinku swojej działalności przypadków marnotrawstwa, niegospodarności oraz braku nadzoru służbowego w tym zakresie
 • zgodność i integrację działań w Zakładzie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania oraz wymaganiami instrukcji, procedur itp. tworzonych poza tym Systemem

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego - staż pracy 5 lat w obszarze energetyki lub średniego technicznego – staż pracy 10 lat w obszarze energetyki
 • wiedzy z zakresu obsługi komputera
 • znajomości Prawa Energetycznego i Rozporządzeń Wykonawczych
 • znajomości Prawa Pracy
 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności zarządzania zespołem pracowników
Gwarantujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
Atrakcyjne świadczenia dodatkowe:
 • dofinansowanie przez Pracodawcę opieki medycznej
 • Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 3,5% wynagrodzenia brutto
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych (min. „wczasy pod gruszą”)
 • szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzenie wiedzy

Zatrudnienie – po sprawdzeniu kwalifikacji i kompetencji (grudzień 2020/styczeń2021).