Oferty pracy

Kierownik sekcji

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik sekcji
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 69394

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
- stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych,
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • nadzór, planowanie i organizacja zadań związanych z właściwym funkcjonowaniem prac naprawczych i obsługowych sprzętu transportowego;
 • koordynacja i realizacja czynności kontrolnych w ramach nadzoru nad prowadzeniem gospodarki transportowej w jednostkach woj. pomorskiego;
 • nadzorowanie nad przestrzeganiem technologii obsług i napraw sprzętu transportowego oraz doradztwo techniczne;
 • współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami terenowymi;
 • sporządzanie projektów decyzji zarządzeń zakresu gospodarki transportowej oraz prawidłowością przygotowywanych materiałów dotyczących planowanych postępowań o zamówienia publiczne na zakup części zamiennych do pojazdów;
 • koordynowanie i nadzorowanie pracowników Sekcji Wsparcia Technicznego;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub 3 lata na stanowisku kierowniczym
 • asertywność, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • umiejętność przekonywania i negocjacji;
 • organizacja pracy własnej;
 • znajomość przepisów z zakresu gospodarki transportowej, a także za zakresu finansów publicznych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe