Oferty pracy

Kierownik śds

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Kierownik śds
Miejsce pracy: Kolnik
Numer: StPr/21/2180
OBOWIĄZKI:
1. organizowanie i nadzorowanie pracy ŚDS,2. kierowanie pracą i właściwym funkcjonowaniem ŚDS oraz reprezentowanie na zewnątrz,3. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w ŚDS,4. przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków w realizacji zadań statutowych ŚDS,5. nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej,6. dbałość o zapewnienie i utrzymaniena wysokim poziomie standardów funkcjonowania ŚDS, promocja ŚDS i pozyskiwanie uczestników,7. prowadzenie zajęć z uczestnikami ŚDS, terapii zajęciowej,8. zatrudnianie pracowników ŚDS9. przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce,10. zapewnienie i utrzymanie wymaganego zakresu i poziomu usług w ŚDS,11. nadzór, kontrola i wykonywanie kontroli zarządczej w jednostce,12. realizacja statutowych zadań ŚDS określonych w statucie tej jednostki,13. stała współpraca z Wojewodą Pomorskim, jego przedstawicielami i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań ŚDS,14. współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań ŚDS,15. opracowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania ŚDS oraz sporządzanie sprawozdań,16. zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym oraz pracownikom ŚDS ,17. administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu ŚDSWymagania konieczne:a) posiadanie obywatelstwa polskiego,b) wykształcenie wyższe,c) posiadanie ukończonej specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej ,o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2015 r. poz.163 ),d) doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 letni staż pracy, w tym minimum 6 m-cy stażu pracy w jednostkach pomocy społecznej,e) co najmniej o,5 roku pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi,f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,g) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,h) biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowe,.i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,j) znajomość przepisów prawa z zakresu : ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych ,Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;Wymagania dodatkowe: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole pod presją czasu, samodzielność, skrupulatność, terminowość w realizowaniu zadań, umiejętność logicznej interpretacji przepisów prawnych, umiejętność wnikliwej analizy dokumentów. doświadczenie zawodowe w zakresie obowiązków i zadań realizowanych na stanowisku, doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi; znajomość obsługi komputera i umiejętność korzystania z systemów informatycznych; cechy osobowościowe: odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,dyspozycyjność.Praca od 7:30 do 15:30Kontakt telefoniczny 603-062-476Aplikacje proszę składać na adres e-mail: fundacj11@wp.pl
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (wymagany staż - lata: 1)

Miejsce pracy:

Kolnik


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 4 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w TczewieZobacz podobne oferty