Oferty pracy

Kierownik Pracowni Mikrobiologii

Jesteśmy największą w Polsce firmą świadczącą niezależne usługi w zakresie badań i ekspertyz jakościowych, dysponującą siecią akredytowanych laboratoriów analitycznych.

 

Dla naszych klientów z wielu branż oferujemy szeroki wachlarz wyspecjalizowanych analiz żywności, kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, farmaceutyków, opakowań i artykułów przemysłowych, paliw ciekłych i stałych i wielu innych.

 

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. posiada ponad 10 oddziałów w Polsce oraz na rynku zagranicznym. Łącznie zatrudnia ponad 900 osób.

Kierownik Pracowni Mikrobiologii
Opis stanowiska:
 • Zarządzanie zespołem pracowników (30 osobowy), wsparcie w kwestiach merytorycznych, organizacyjnych i rozwojowych;
 • Nadzór nad badaniami wykonywanymi w Laboratorium w tym udział w audytach;
 • Planowanie i nadzorowanie budżetu pracowni;
 • Wywiązywanie się z założeń w podległym obszarze (KPI);
 • Nadzór i udział w pracach rozwojowych związanych z działalnością Laboratorium ;
 • Monitorowanie i zapewnienie zgodności dokumentacji z ISO 17025;
 • Nadzór nad stanem technicznym sprzętu laboratoryjnego;
 • Współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu ds. S.Z. w zakresie postępowania rozpatrującego skargi i reklamacje klientów, wynikłe z działalności Pracowni;
 • Optymalizacja procesów skierowanych na wzrost efektywności.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (Chemia, Biotechnologia, Biologia lub pokrewne);
 • Minimum 3 lata doświadczenia w laboratorium oraz minimum 1 rok na podobnym stanowisku w zespole powyżej 20 osób – warunek konieczny;
 • Znajomość norm i metodyk badawczych, rozporządzeń i przepisów prawa w zakresie mikrobiologii żywności i/lub wody;
 • Znajomość wymagań norm ISO 17025;
 • Doskonała organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu, jak i również motywowania go;
 • Ukierunkowanie na nowe wyzwania i dążenie do realizacji celów;
 • Znajomość pakietu MS Office (minimum Excel i Power Point);
 • Język angielski: komunikatywny - korzystanie z literatury fachowej, uczestnictwo w audytach klientów, przygotowanie różnych pism w odpowiedzi na oczekiwania klienta.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę z wypłatą na czas 
 • Pakiet medyczny 
 • Ubezpieczenie na życie 
 • Dofinansowanie do kart Multisport 
 • Benefity w ramach ZFŚS (dofinansowanie do wczasów, imprezy okolicznościowe dla dzieci) 
 • Udział w systemie poleceń 
 • Dostęp do platformy kafeterynej
 • Praca z różnorodnymi próbkami w szerokim zakresie metod badawczych
 • Praca wśród specjalistów
 • Udział w dodatkowych projektach
 • Współpraca z Pracowniami w innych lokalizacjach
 • Poszerzenie kompetencji w wybranym obszarze z zakresu działalności pracowni
 • Rozwój w strukturach firmy
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.