Oferty pracy

Kierownik obiektu

Gdański Urząd Pracy
Kierownik obiektu
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/4593
OBOWIĄZKI:
Nadzór nad ekslpoatacją infrastruktury technicznej oraz nad powierzonymi materiałami, urządzeniami i narzędziami. Podejmowanie i organizowanie interwencji awaryjnych i naprawczych w obiekcie, tworzenie dokumentacji technicznej budynku i urządzeń (zapewnienie ich aktualności i kompletności), inicjowanie dodatkowych prac i rozwiązań w obiekcie. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż oraz nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami w tym zakresie, opracowanie procedur konserwacji oraz przeglądów urządzeń mechanicznych i elektrycznych, udział w kontrolach i przeglądach wykonywanych przez nadzór i podmioty zewnętrzne, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i stałego wyposażenia obiektu budowlanego oraz na terenie zewnętrznym, codzienny przegląd urządzeń zainstalowanych w obiekcie i na terenie zewnętrznym i dopuszczenie ich do eksploatacji, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej obiektu i urządzeń, dokonywanie dronych napraw, zamawianie części eksploatacyjnych, nadzór nad magazynem części i materiałów, udział w przeglądach dozorowych i konserwacyjnych. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne


Wymagania inne:

doświadczenie zawodowe w obsłudze technicznej budynków użyteczności publicznej, biurowych lub przemysłowych, znajomość podstaw prawa budowlanego i obsługi technicznej oraz konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych, ppoż., niskoprądowych i systemów wentylacyjnych, świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji G1, E, D, znajomość obsługi komputera, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność budowania i utrzymywania trwałych relacji biznesowych, dobra organizacja czasu.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 043 - 3 550 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty