Oferty pracy

Kierownik Działu Eksploatacji

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydata na stanowisko

Kierownik Działu Eksploatacji
Miejsce pracy: Gdańsk
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania obszaru technicznego Uczelni, 
 • przygotowywanie harmonogramu i budżetu branżowych prac eksploatacyjnych,
 • koordynacja prac eksploatacyjnych, kontrola i weryfikacja wykonanych robót, kontrola jakościowa i ilościowa robót oraz weryfikacja zgodności z harmonogramem oraz budżetem;
 • zapewnienie i odpowiedzialność za prowadzenie eksploatacyjnej dokumentacji formalno-prawnej (awarii, przeglądów, serwisów i napraw) zgodnie z najlepszymi standardami i wymogami prawnymi;
 • organizacja pracy sekcji, w tym zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem
 • oraz wykonawcami,
 • współpraca przy koordynacji z wewnętrznymi jednostkami GUMed w zakresie prowadzonych inwestycji/remontów oraz udział w komisjach odbiorowych,
 • współpraca z dostawcami mediów w zakresie zapewnienia ciągłości realizacji dostaw oraz zarządzanie gospodarką energetyczną i wodno-ściekową,
 • stosowanie zasad i procedur w zakresie dokonywania zakupów i zamówień na dostawy towarów, realizację robót i wykonywanie usług, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • koordynacja postępowań przetargowych oraz projektów dofinansowanych z instytucji zewnętrznych w zakresie powierzonych zadań.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego technicznego,
 • min. 5 letniego doświadczenia zawodowego związanego z budową lub eksploatacją sieci sanitarnych i/lub energetyczną w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym,
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień wod.-kan. tj. gospodarki wodno-ściekowej, warunków eksploatacji urządzeń, sieci wod.-kan.,
 • znajomości przepisów technicznych dotyczących eksploatacji i konserwacji  instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych i transportu bliskiego.
 • doświadczenia w eksploatacji obiektów (serwisowanie, remonty, przeglądy), w tym przygotowaniu i realizacji modernizacji systemów budynkowych,
 • Praktyczna znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • Biegła znajomość i posługiwanie się narzędziami do koordynacji i nadzoru nad realizacją prac (MS Office, MS Project, AutoCAD, NORMA lub podobne),
 • Umiejętność współpracy i komunikacji, dokładność, sumienność oraz zdyscyplinowanie organizacyjne, czasowe i budżetowe,
 • prawa jazdy kat. B.
DODATKOWE ATUTY:
 • doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych (w tym spółkach skarbu państwa) lub obiektach badawczo-rozwojowych,
 • uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej/sanitarnej.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • benefity dla rodziców,
 • atrakcje kulturalne i sportowe,
 • wczasy pod gruszą.


Zobacz podobne oferty