Oferty pracy

Kierownik ds. Zapewnienia Jakości

KOBYLARNIA S.A. specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie robót drogowych i mostowych. Jest również producentem mas mineralno-bitumicznych posiadającym nowoczesne wytwórnie w Kobylarni k/Bydgoszczy, Bogusławicach k/Włocławka oraz Miękini k/Wrocławia. Świadczy także usługi w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego oraz specjalistycznych środków transportu.

Kierownik ds. Zapewnienia Jakości
Miejsce pracy: woj. pomorskie
Zakres obowiązków:
 • odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Działu Jakości w zakresie powierzonych zadań;
 • prowadzenie bieżącej kontroli wystąpień do Inwestora
 • bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności zaprojektowanych rozwiązań;
 • poszukiwanie optymalizacji i ewentualne korekty projektu;
 • współpraca z zespołem projektantów oraz przedstawicielami Zamawiającego w zakresie proponowanych zmian w projekcie;
 • odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie oraz kontrolę dokumentacji technicznej projektu.
 • Realizacja powierzonych zadań zgodnie z wymaganiami zamawiającego, przepisami prawa oraz wydanymi uzgodnieniami.
 • kontrola i raportowanie postępów realizowanych zadań.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe na kierunku Budownictwo;
 • min. 3 lata doświadczenia w zakresie analizy projektów infrastrukturalnych, pracy działu technicznego/działu jakości;
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji powykonawczej;
 • umiejętność identyfikacji, dogłębnej analizy oraz rozwiązywania problemów technicznych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności precyzyjnego formułowania zadań oraz ich egzekwowania;
 • dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu;
 • orientacja na cele oraz wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce na rynku budowlanym,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.
- wraz z następującą klauzulą:

Zgodnie z art.6 Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych , RODO ) wyrażam zgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez KOBYLARNIA S.A.