Oferty pracy

Kierownik Budowy

Grupa EKOINBUD świadczy usługi budowlane zarówno w technologiach tradycyjnych, jak
i w nowoczesnych technologiach energooszczędnych. Jesteśmy również producentem prefabrykowanych domów oraz budynków użyteczności publicznej pod marką ECOLOGIQ.

 

Dziś poszukujemy kandydata na stanowisko:

Kierownik Budowy
Miejsce pracy: Gdańsk
 Twój zakres obowiązków:
 • całościowy nadzór nad budową obiektów użyteczności publicznej w oparciu o wymogi i standardy procesu budowlanego
 • prowadzenie inwestycji zgodnie z harmonogramem i przewidzianym budżetem we współpracy z Kierownikiem Projektu
 • planowanie i kontrolowanie robót we wszystkich zakresach budowy
 • reprezentowanie firmy i zarządzanie relacjami z podwykonawcami, kontrahentami i inwestorem
 • optymalizowanie efektywności finansowej inwestycji
 • identyfikacja ryzyk i podejmowanie działań zaradczych
 • współpraca z działami firmy zaangażowanymi w proces projektowania, przygotowania produkcji i realizacji inwestycji
 • przygotowywanie rozliczenia końcowego budowy
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budowy
Nasze wymagania:
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i/lub jest tuż przed ich uzyskaniem,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w bezpośrednim nadzorze budowlanym,
 • wykonywanie harmonogramów prac budowlanych, tworzenie i rozliczanie budżetów inwestycji,
 • kierowanie własnymi brygadami pracowniczymi oraz koordynowanie pracy podwykonawców,
 • sprawna obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy na stanowisku: AutoCad oraz Excel
 • mile widziana gotowość do wykonywania zadań również poza miejscem zamieszkania
Oferujemy:
 • zatrudnienie w firmie, która ma stabilną pozycję na rynku usług budowlanych
 • pracę w branży budownictwa prefabrykowanego, na które popyt systematycznie rośnie
 • samodzielność w działaniu i możliwość zdobycia doświadczenia przy budowie budynków użyteczności publicznej
 • zatrudnienie w formule B2B lub umowy o pracę
 • pakiet opieki medycznej
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • atrakcyjny system wynagrodzeń
 • program wdrożenia na stanowisku
 • szkolenia w zakresie stosowanej technologii
 • niezbędne narzędzia pracy
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FB EKOINBUD Sp. z o.o. Sp. K., zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję oraz przyszłych rekrutacji. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Administratorem danych osobowych zebranych w aplikacji jest FB EKOINBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku 80-298 przy ul. Geodetów 29. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia aplikacji. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/a aplikacji.

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertami pracy w FB EKOINBUD Sp. z o.o. Sp. K. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Zobacz podobne oferty