Oferty pracy

Kierowca Operator Sprzętu

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierowca Operator Sprzętu
Miejsce pracy: Gdańsk
Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:
 • udział w odśnieżaniu nawierzchni utwardzonych sprzętem lotniskowym
 • prace związane z utrzymaniem i naprawą nawierzchni
 • prace konserwacyjne na obiektach lotniskowych.
Wymagania:
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • posiadanie prawa jazdy kat.: B, C lub CE
 • aktualne badanie psychologiczne
 • dobra znajomość języka polskiego
 • dyspozycyjność i odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność i samodzielność w działaniu.
Mile widziane:
 • ukończony kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy i/lub szkolenie okresowe dla kierowców
 • karta kierowcy
 • uprawnienia do obsługi wózków z napędem silnikowym naładownych i załadowczych
 • podstawowa znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
 • umowę o pracę na czas określony (zima – od 02.11.2023 do 31.03.2024 r.)
 • możliwość nawiązania współpracy w kolejnych sezonach zimowych
 • opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Port Lotniczy Gdańsk zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia ogłoszenia.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.


Zobacz podobne oferty