Oferty pracy

Junior Service Desk Supporter - Danish speaker

Junior Service Desk Supporter - Danish speaker
LOCATION:
Gdańsk

Arla’s inhouse Service Desk is growing and we are looking for talented people to join. As a Scandinavian company, we value mutual trust, collaboration and initiative. Thus, you will have every opportunity to share your ideas, learn and try new things.

 

Join a global covering Service Desk and become part of a multinational team were quality have high priority over quantity and were we aim to do the right thing the first time around. The team is high performance and highly motivated to provide that best support to our colleagues

As an Junior/Service Desk Supporter, you will:
 • 1st and 1.5 level Support for all systems and devices
 • Perform remote troubleshooting through SCCM
 • Educate and guide the end user through the problem-solving
 • Identify and suggest improvements on current processes followed
 • Act as escalation point in case of urgent or severe IT incidents
 • Prioritizing and managing many open tickets at the same time
 • Analysing most common reported incidents
 • Escalated unresolved issues to higher support teams
 • Record all Incident and service request in ITSM tool

As an Junior/Service Desk Supporter, you will:
 • 1st and 1.5 level Support for all systems and devices
 • Perform remote troubleshooting through SCCM
 • Educate and guide the end user through the problem-solving
 • Identify and suggest improvements on current processes followed
 • Act as escalation point in case of urgent or severe IT incidents
 • Prioritizing and managing many open tickets at the same time
 • Analysing most common reported incidents
 • Escalated unresolved issues to higher support teams
 • Record all Incident and service request in ITSM tool
There are some skills and qualities which we require:
 • Fluent English and Danish
 • Good knowledge of MS Office and Outlook tools
 • Strong communications, negotiation and problem solving skills
 • Good analytical and organization skills
 • Strong team-player orientation
 • Ability to work in fast-changing environment
Other skills and qualities, which will give you an advantage (not mandatory):
 • Professional experience in Service Desk/Customer Service Department
 • General understanding of ITIL Methodology
 • Familiar with one or more of these tools O ServiceNow
 • KCS - Knowledge Centered Service
 • Microsoft O365
What you can expect from us:
 • Work in an international team & matrix structure
 • Friendly atmosphere & comfortable work place (Neptun office in Gdańsk Wrzeszcz)
 • Medical care & life insurance
 • Additional benefits like gym card, vouchers, travel points or cinema tickets etc.
 • Professional induction in a new position
 • Chill out rooms with Xbox and the best coffee in the office :)
Your Gdansk possibility

 

Soon, Gdansk will become a primary IT hub. We are known for our agile processes, collaboration and how we develop our ways of working. Here, you join our IT help desk to support Arla colleagues across countries and functions.

 

The strategy for our Gdansk hub, is to continue growth in organization, responsibility and tasks. Therefore, the possibilities for professional and personal development is only to increase in the future.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach przez Arla Global Shared Services spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przeprowadzonego przez Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 RODO, informuje się, iż Administratorem państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji jest Arla Global Shared Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A. Dane kontaktowe do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych: onehr@arlafoods.com. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 22(1) k.p.) oraz zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane (ujawniane) organom publicznym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych w toku procesu rekrutacji ze względu na wykorzystywane metody i narzędzia. Dane przechowywane będą w przypadku osób, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę przez czas trwania umowy, a następnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, natomiast dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę przez okres 1 roku kalendarzowego, następnie dane zostaną zanonimizowane. Informuje się o następujących przysługujących prawach:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody (Kontakt do administratora: dataprivacy@arlafoods.com).
 7. prawo wycofania zgody co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. Informuje się, iż w procesie realizacji postanowień umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.
Find out your future workplace


Zobacz podobne oferty