Oferty pracy

Inżynier Projektu - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inżynier Projektu - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Miejsce pracy: Gdańsk
R/42R24/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • planowanie projektów inwestycyjnych w zakresie czasu realizacji oraz budżetu,
 • przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia,
 • koordynacja przebiegu działań w realizacji projektów inwestycyjnych,
 • tworzenie i aktualizacja harmonogramów i kart ryzyk,
 • wykonywanie zadań i czynności Inspektora Nadzoru branży budowlanej,
 • koordynacja pracy Inspektorów branżowych w projektach inwestycyjnych oraz innych członków zespołu projektowego,
 • opiniowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji związanej z realizacją projektów inwestycyjnych,
 • udział w naradach koordynacyjnych, radach budowy,
 • bieżąca kontrola rzeczowo-finansowa projektów,
 • rozliczanie projektów inwestycyjnych.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenie wyższe techniczne (kierunek budownictwo),
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami budowlanymi i realizacji obiektów użyteczności publicznej (m.in. uczelnie, szkoły),
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i otwartość w działaniu,
 • silna motywacja i zaangażowanie,
 • komunikatywność.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.


Zobacz podobne oferty