Oferty pracy

Instruktor w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Instruktor w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
Miejsce pracy: Gdańsk
K/722/WCH

grupa pracowników dydaktycznych
pełen wymiar czasu pracy
zatrudnienie: umowa na zastępstwo

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze praktycznym (np. ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej licencjatu,
 • posiadania doświadczenia zawodowego.

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • posiadanie tytułu zawodowego licencjata na kierunku technik dentystycznych,
 • posiadanie doświadczenia w zawodzie technika dentystycznego,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim.

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

 • ukończone studia wyższe na poziomie licencjatu (lub równorzędne),
 • udokumentowane doświadczenie pracy związanej z perspektywą zatrudnienia.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.