Oferty pracy

Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 120447

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych;

 • Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, także w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych;

 • Częste kontakty z klientem zewnętrznym;

 • Wykonywanie zadań pod presją czasu;

 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek;

 • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Wprowadza dane do rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku
 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, a dotyczących ochrony powierzchni ziemi. Wprowadza dane do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, rejestru potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, dla zdarzeń i przedsięwzięć na terenach zamkniętych
 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy o odpadach
 • Archiwizuje wytworzone dokumenty

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie min.; preferowane w zakresie: chemia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geologia, leśnictwo, biologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz orientacja w przepisach prawa materialnego w sprawach zapobiegania i naprawy szkód w środowisku
 • Orientacja w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Rzetelność, dokładność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność, asertywność
 • Kreatywność w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B (używane);
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uczestnictwo w pracach grup roboczych sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"


Zobacz podobne oferty