Oferty pracy

Inspektor

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 117157

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - brak windy - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi nieodpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • organizuje i prowadzi sprawy kancelaryjne Wydziału, w tym przyjmuje, sprawdza i rozdziela korespondencję do poszczególnych oddziałów oraz archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obsługuje elektroniczny obieg dokumentów
 • rozlicza czas pracy pracowników Wydziału nie będących członkami korpusu służby cywilnej, w tym sporządza ewidencję czasu pracy oraz koordynuje i kontroluje prawidłowość danych przekazywanych przez jednostki terenowe Urzędu w celu opracowania stosownej dokumentacji stanowiącej podstawę do naliczania wynagrodzeń
 • prowadzi całość spraw pracowników Wydziału związanych z gospodarką odzieżą ochronną, sprzętem ochrony osobistej, posiłkami regeneracyjnymi, napojami itp., prowadzi sprawy socjalne pracowników Wydziału oraz dokumentację pomocniczo-kadrową (np. urlopy, badania lekarskie, kursy kwalifikacyjne kierowców itp.)
 • prowadzi ewidencję i odpowiada za wyposażenie Wydziału w sprzęt kancelaryjno-biurowy
 • sporządza zapotrzebowania dotyczące gospodarki materiałowej niezbędnej dla potrzeb Wydziału
 • prowadzi wszelkie sprawy związane ze sprawozdawczością dotyczącą funkcjonowania i realizacji zadań Wydziału
 • sporządza dokumentację i prowadzi sprawy związane z rejestracją i zmianami w ewidencji pojazdów; przyjmuje, rejestruje i wysyła przesyłki kurierskie i inną korespondencję zewnętrzną w ramach kompetencji Wydziału
 • prowadzi sprawy związane z wyposażeniem pomieszczeń biurowych w sprzęt, meble itp. oraz odpowiada za mienie, w tym ewidencję w księgach majątkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w tym 1 rok w obszarze praca biurowa
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych oraz urządzeń peryferyjnych (skaner)
 • Umiejętność analizowania dokumentów
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych


Zobacz podobne oferty