Oferty pracy

Inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116824

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, budynek dwukondygnacyjny bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi i dokonuje wpisów w Książkach Obiektów Budowlanych MOSG z terenu Województwa Pomorskiego w celu posiadania wiedzy o stanie technicznym budynków i budowli.
 • Prowadzi bieżącą ewidencję pobranych przez pracowników Zespołu Konserwacji materiałów w celu ich rozliczania.
 • Opracowuje dokumentację techniczną i przygotowuje wnioski do właściwych urzędów administracji lokalnej w zakresie zgłoszeń lub pozwoleń na budowę w celu ich realizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu budynkami
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Znajomość przepisów ustawy "Prawo budowlane"
 • Obsługa programów MS Office/Open Office
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe



  Zobacz podobne oferty