Oferty pracy

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116727

Warunki pracy

Praca w biurze WIJHARS, obsługa urządzeń biurowych, krajowe lub zagraniczne podróże służbowe, stres związany z obsługą klienta.   


·         Siedziba urzędu znajduje się na IV piętrze w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Polska 15 w Gdyni.


·         Miejsce wykonywania pracy: CUA KOGA, ul. Andruszkiewicza 5, Gdańsk


·         Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


·         Większa część prac wykonywana jest w pozycji siedzącej.


·         Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


·         Stanowisko wymaga sprawności ruchowej związanej z pracą w terenie.


·         Prowadzenie pojazdów służbowych związane z czynnościami kontrolnymi.


Wyjazdy służbowe teren województwa pomorskiego:


- porty morskie Gdańsk i Gdynia,
- związane z czynnościami kontrolnymi w przedsiębiorstwach produkujących artykuły rolno-spożywcze, prowadzących handel hurtowy i detaliczny artykułami rolno-spożywczymi,
- związane z kontrolą towarów importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej.


·         Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne związane ze szkoleniami.


·         Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer (laptop), drukarkę i telefon.


·         WIJHARS ma siedzibę na IV piętrze w budynku przy ul. Polska 15 w Gdyni, który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi wejściowe na parterze mają szerokość 90 cm i posiadają system samozamykający. Bezpośrednio z wejścia głównego nie ma dostępu do windy. Drzwi w pomieszczeniach biurowych mają 80 cm szerokości. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
- Budynek Centrum Administracyjnego CAU KOGA jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada drzwi automatyczne oraz windę. Biuro WIJHARS mieści się na II piętrze. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Zajmować się będzie kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym, sprowadzanych z zagranicy oraz wywożonych za granicę.
 • Kontrolą warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych.
 • Współuczestniczeniem w opracowywaniu informacji i sprawozdań o wynikach kontroli dla jednostek nadrzędnych oraz w celu przekazania tych informacji jednostkom kontrolowanym oraz zainteresowanym organom innych inspekcji.
 • Dokonywaniem na wniosek przedsiębiorcy oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wydawaniem świadectw jakości handlowej.
 • Kontrolą prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu rolno-spożywczym.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Word, Excell.
 • Czynne prawo jazdy, Kat. B, praktyczne prowadzenie pojazdu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych.
 • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Język angielski komunikatywny.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Dyspozycyjność (praca w terenie).


Zobacz podobne oferty