Oferty pracy

Inspektor

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 113387

Warunki pracy

- Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


- Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma bezpośredni kontakt z metalami m. in. nikiel, ołów, metale szlachetne.


- Praca wymaga wykonywania precyzyjnych czynności przy drobnych elementach biżuterii.

Zakres zadań

 • Obsługuje interesantów, w celu przyjecia i wydania wyrobów zgłoszonych do badania i oznaczania cechami probierczymi. Oblicza i przyjmuje należności za czynności probiercze.
 • Bada wyroby z metali szlachetnych metodą przybliżoną na kamieniu probierczym oraz metodą fluorescencji rentgenowskiej, w celu określenia ich próby.
 • Oznacza wyroby z metali szlachetnych cechami probierczymi, metodą tradycyjna i laserową, w celu potwierdzenia ich próby.
 • Wystawia świadectwa badania, zaświadczenia oraz decyzje dotyczące badanych wyrobów i matariałów z metali szlachetnych, w celu udokumentowania wyników badania wyrobów, które nie mogą być oznaczone cechami probierczymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo Probiercze (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1800 z późn. zm.).
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Zdolności manualne.
 • Umiejętność rozróżniania barw i odcieni.
 • Uczciwość, bestronność i sumnienność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty