Oferty pracy

Inspektor

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 112959

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • wysiłek fizyczny

 • zagrożenie korupcją

 • pernamentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,

 • pokój biurowy mieści się na parterze wielokondygnacyjnego budynku,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Sprawdza kompletność, prawidłowość wypełnienia wniosku paszportowego i załączonych dokumentów z informacjami zawartymi w bazie danych Centralnej Ewidencji Wydanych i Utraconych Paszportów;
 • Potwierdza dane osobowe posiadacza paszportu (m.in. na podstawie dowodu tożsamości i pobrania odcisków palców);
 • Wprowadza do rejestrów informacje o spersonalizowanych paszportach na podstawie wykazów;
 • Włącza do zbioru kartotecznego wnioski po wydaniu paszportów z wykazów sporządzonych w O/Paszportów lub w Terenowych Punktach Paszportowych;
 • Stale monitoruje zasoby kartoteki wniosków paszportowych poprzez wprowadzenie informacji o zgonach obywateli, odnotowuje utraty i nadania obywatelstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o dokumentach paszportowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, instrukcji kancelaryjnej
 • Znajomość rozporządzeń: w sprawie dokumentów paszportowych oraz w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty