Oferty pracy

Inspektor

Komenda Miejska Policji w Sopocie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Sopot
Ogłoszenie o naborze Nr 97508

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • lekka praca fizyczna 

 • praca administracyjno-biurowa,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku trzykondygnacyjnym, wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzanie niezbędnych czynności ewidencyjno-segregacyjnych oraz dokonywanie rozdziału korespondencji wpływającej do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie,
 • Prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw,
 • Ekspedycja korespondencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie,
 • Wyrejestrowywanie spraw ostatecznie zakończonych,
 • Prowadzenie cyklicznej archiwizacji rejestrów, dzienników i teczek,
 • Prowadzenie rejestru dzienników i książek ewidencyjnych,
 • Obsługa wewnętrznych systemów informacyjnych: SEPP, SIDAS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość ustawy o Policji w zakresie organizacji Policji,
 • Znajomość zasad pracy kancelaryjnej,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i sprawnej organizacji pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty