Oferty pracy

Inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84755

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, wyjazdy służbowe, budynek II piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi książki obiektów budowlanych, ewidencjonuje protokoły okresowe, przeglądy obiektów budowlanych oraz ekspertyz budowlanych – na bieżąco.
 • Planuje i zgłasza do inspektora w Komendzie MOSG potrzeb na następny rok w zakresie remontów obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie KdSG, bierze udział w okresowych przeglądach obiektów budowlanych wykonywanych przez inspektora z Komendy MOSG – raz w roku.
 • Prowadzi ewidencję opału, książek pracy kotłowni w KdSG, sprawozdawczość w tym zakresie – na bieżąco. Bierze udział w komisyjnym rozliczaniu sezonu grzewczego w kotłowniach zlokalizowanych na terenie KdSG – raz w roku.
 • Na bieżąco wykonuje sprawozdania ze zużycia wody pitnej, energii elektrycznej i wywozu nieczystości.
 • Utrzymuje w sprawności technicznej infrastruktury portowej oraz sprawuje nadzór nad jej prawidłowym wykorzystywaniem.
 • Nadzoruje realizację robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej.
 • Okresowo – zastępuje starszą księgową w zakresie prowadzenia gospodarki MPS oraz Techniki i Zaopatrzenia KdSG.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w branży budowlanej lub technicznej
 • Znajomość i stosowanie w praktyce przepisów Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z późn. zm.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera (Microsoft Office)
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w dziedzinie BHP
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność


Zobacz podobne oferty