Oferty pracy

Inspektor

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Sztum
Ogłoszenie o naborze Nr 79399

Warunki pracy


 • Praca biurowa, w godzinach 7.30÷15.30.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy sztucznym / naturalnym oświetleniu,

 • Częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,

 • Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i telefon,

 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca na pierwszym piętrze, konieczność poruszania się po budynku - brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Samodzielne prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP w Sztumie,
 • Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Sztumie
 • Obsługa systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)
 • Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dot. służby i pracy w Komendzie Powiatowej PSP
 • Protokołowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego PSP
 • Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zagadnień organizacyjno – kadrowych
 • Prowadzenie i ewidencjonowanie pieczęci i stempli Komendy Powiatowej PSP
 • Prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznych oraz materiałów kontroli zewnętrznych
 • Ewidencjonowanie urlopów strażaków i pracowników cywilnych, prowadzenie kartotek ewidencji czasu służby
 • Sporządzanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 • Prowadzenie spraw dot. kształcenia zawodowego strażaków
 • Sporządzanie wniosków o przyznawanie medali i odznaczeń dla funkcjonariuszy
 • Sporządzanie wniosków o przyznawanie awansu w stopniu służbowym dla funkcjonariuszy
 • Prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej PSP w Sztumie i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowanie dokumentów do archiwum, udostępnianie i brakowanie dokumentów
 • Obsługa programu kadrowo – płacowego FORTECH

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat „B”
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, inicjatywa
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy, zdolności analityczne
 • Wysoka kultura osobista
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość specyfiki służby i pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie Word, Excel, poczta elektroniczna
 • Znajomość ustaw: o Państwowej Straży Pożarnej (tj, Dz.U z 2020 r. poz. 1123), o służbie cywilnej (tj, Dz.U z 2020 r. poz. 265), Kodeks postępowania administracyjnego (tj, Dz.U z 2021 r. poz. 735), Kodeks pracy (tj, Dz.U z 2020 r. poz. 1123) oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw


Zobacz podobne oferty