Oferty pracy

Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 78641

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.


Budynek bez windy.


Praca na I piętrze.


Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.


Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.


Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.


Praca wymagająca koncentracji, samodzielności, jak i pracy zespołowej.


Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe.

Zakres zadań

 • bieżącą obsługą klientów laboratorium w punkcie obsługi klienta,
 • obsługą rejestru zgłoszeń, przyjmowaniem i wydawaniem przyrządów pomiarowych, oględzinami zewnętrznymi przyrządów pomiarowych,
 • przygotowywaniem umów i potwierdzeń zamówień, dokonywaniem uzgodnień z Klientami i pracownikami,
 • sporządzaniem okresowej sprawozdawczości wynikającej z ewidencji dochodów i wydatków laboratorium,
 • prowadzeniem ewidencji stempli, cech i naklejek urzędowych,
 • prowadzeniem spraw administracyjno-biurowych w laboratorium, w tym archiwizowaniem dokumentacji,
 • współpracą z firmami kurierskimi: obsługą przesyłek, pakowaniem przyrządów pomiarowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy z klientem
 • Znajomość oprogramowania MS Office (word, excel, outlook).
 • Umiejetność obsługi urządzeń biurowych.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole.
 • Kreatywność.
 • Odporność na sytuacje stresowe.
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość kpa i ustawy Prawo o miarach
 • znajomość systemów jakości


Zobacz podobne oferty