Oferty pracy

Inspektor

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 72889

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Zakłada i prowadzi teczki akt osobowych
 • Opracowuje plan urlopów wypoczynkowych i czuwa nad jego wykonaniem
 • Prowadzi ewidencję czasu pracy (urlopy, zwolnienia, praca w godzinach nadliczbowych)
 • Organizuje nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Koordynuje prace z zakresu opisu i wartościowania stanowisk pracy
 • Koordynuje programy rozwoju zawodowego pracowników Kuratorium
 • Sporządza plany szkoleń z zakresu służby przygotowawczej w służbie cywilnej dla nowo zatrudnionych pracowników
 • Realizuje uprawnienia pracownicze wynikające z przepisów prawa pracy (m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe itp.)
 • Prowadzi sprawy socjalne pracowników Kuratorium Oświaty (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
 • Opracowuje sprawozdania dotyczące zatrudnienia i ruchu kadrowego
 • Wykonuje inne prace zlecone przez Kuratorów i Dyrektora Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku o takim samym lub podobnym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i administracji publicznej oraz przepisów z zakresu prawa pracy i przepisów wykonawczych
 • Umiejętność posługiwania się programem komputerowym kadrowym
 • Samodzielność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu administracji lub w pracy biurowej


Zobacz podobne oferty