Oferty pracy

Inspektor

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139741

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze (wejście od ulicy bez schodów). Budynek wielokondygnacyjny bez windy. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.

Zakres zadań

 • Prowadzi wstępne ogólne szkolenia dla pracowników nowozatrudnionych oraz kieruje pracowników na szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków;
 • Informuje o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych w celu redukowania zagrożeń w przyszłości;
 • Przeprowadza kontrolę warunków pracy w celu przestrzegania przez pracowników Kuratorium zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy i chorób zawodowych w celu ustalania dalszych działań;
 • Sporządza okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu monitorowania warunków pracy;
 • Dostarcza aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiążą się z wykonywaną pracą.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie BHP w przypadku wykształcenia średniego, w przypadku wykształcenie wyższego o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie BHP staż pracy nie jest wymagany
 • Okresowe szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP
 • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizowania czasu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Okresowe szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość pakietu MS Office