Oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 87960

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:


• praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,


• pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,


• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,


• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. 

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje należności wynikające z kar nałożonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na prowadzących placówki opiekuńcze, jak również należności wynikające z niezapłaconych kosztów egzekucyjnych i grzywien;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności;
 • Ewidencjonuje wnioski o udzielenie ulg w spłacie należności;
 • Prowadzi egzekucje administracyjne dla nieuregulowanych należności;
 • Sporządza statystyki (ewidencje) z zakresu zrealizowanych dochodów budżetu;
 • Koresponduje z urzędami skarbowymi, nadzorami budowlanymi, Ministerstwem Finansów, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie prowadzonych spraw;
 • Kontroluje terminowość spłaty rat wobec należności, którym udzielono ulgę;
 • Nadzoruje terminowość windykacji należności budżetowych, dochodzi roszczeń spornych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • Znajomość ustaw: ordynacja podatkowa, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o rachunkowości, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty