Oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126209

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • zagrożenie korupcją,
 • przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
 • pokój biurowy mieści się na drugim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • prowadzi rejestry w systemie ewidencyjno-informatycznym osób specjalizujących się w ochronie zdrowia (lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów i innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia);
 • przeprowadza postępowania kwalifikacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów oraz innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia w zakresie przygotowania wyników naboru
 • przeprowadza kontrole podmiotów leczniczych w zakresie oceny prawidłowości realizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz sprawdzenia warunków i wymagań, jakm powinny odpowiadać podmioty uprawnione do prowadzenia stażu zgodnie z ramowym programem
 • bierze udział w organizacji oraz uczestniczy w pracach Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Końcowy
 • prowadzi sprawy związane z kształceniem podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów oraz innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia (prowadzi dokumentację specjalizacyjną oraz monitoruje na bieżąco przebieg specjalizacji)
 • sporządza sprawozdania oraz analizy dotyczące kształcenia podyplomowego pracowników ochrony zdrowia
 • prowadzi sprawy związane z wypłatą dodatków do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji lekarzy i lekakrzy dentystów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o działalności leczniczej, o diagnostyce laboratoryjnej, o prawie farmaceutycznym, o zawodzie fizjoterapeuty, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe