Oferty pracy

Inspektor wojewódzki ds. kontroli finansowej oddział kontroli finansowej w wydziale finansów i budżetu

Gdański Urząd Pracy
Inspektor wojewódzki ds. kontroli finansowej oddział kontroli finansowej w wydziale finansów i budżetu
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/7946
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:przeprowadza kontrole finansowe w jednostkach podległych wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego iinnych podmiotach w zakresie dotacji z budżetu państwa;sporządza projekty wystąpień pokontrolnych;przygotowuje projekty odpowiedzi na zastrzeżenia do ustaleń kontroli i przedstawia zarządzającemu kontrolęszczegółowe ustalenia w przedmiotowym zakresie;opracowywuje programy kontroli;analizuje odpowiedzi na zalecenia pokontrolne i uzyskuje dalsze informacje na ten temat;prowadzi szczegółową ewidencję przeprowadzanych kontroli w systemie komputerowym;przygotowuje projekty wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w przypadkach naruszenia dyscyplinyfinansów publicznych oraz projekty zawiadomień do organów ścigania w przypadku wykrycia przestępstwgospodarczych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe. Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, o służbie cywilnej, owojewodzie i administracji rządowej w województwie. Posiadanie obywatelstwa polskiego. Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.Dodatkowym atutem będzie wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawne lub administracyjne.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty