Oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
Kierownik poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 120548

Warunki pracy

- praca administracyjna w siedzibie urzędu


- czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu


- wyjazdy służbowe


- praca przy komputerze


- biuro w Pruszczu Gd. znajduję się na I piętrze, można skozrystać z windy


- biuro w Gdański znajduję się na I piętrze, bez windy, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej
 • nadzór nad przestrezganiem przepisów bezpieczeństwa żywności
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 • prowadzenie postępowań administarcyjno-egzekucyjnych
 • nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wywznaczone
 • Kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych
 • Kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego
 • przyjmowanie zgłoszeń od podmiotów zamierzających prowadzić działalność nadzorowaną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne np.zootechnika
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii ( w przypadku lek.wet.)
 • dyplom ukończenia studiów
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administarcyjnego
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kpa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • udokumentowane ukończone szkolenia, kursy związane z tematyką weterynaryjną
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umięjetność pracy w zespole, dyspozycyjność
 • doświadczenie zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej


Zobacz podobne oferty