Oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 112808

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie - obszar powiatu nowodworskiego, wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach, jazda samochodem do celów służbowych, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych, kontakt ze zwierzętami - narażenie na czynniki zoonotyczne, Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu. Inspektorat mieści się na parterze budynku. Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • prowadzenie kontroli z zakresu wymogów wzajemnej zgodności
 • prowadzenie kontroli z zakresu minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich
 • prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt, wymogów wzajemnej zgodności oraz minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich
 • sporządzanie planów i harmonogramów pracy
 • prowadzenie postępowania mandatowego, administracyjnego wynikającego z Kodeksu postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego wynikającego z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • współpraca z instytucjami i organizacjami krajowymi na rzecz ochrony zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP - w przypadku lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i Unii Europejskiej
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego i mandatowego
 • Staranność, rzetelność , komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole