Oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 110351

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu i w terenie

 • budynek jednopiętrowy, bez wind i podjazdów

 • łazienki nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • zagrożenie korupcją

 • stres związany z obsługą petentów i przeprowadzaniem kontroli

 • ryzyko związane z postępowaniem ze zwierzętami i prowadzeniem samochodu

 • wyjazdy służbowe i udział w szkoleniach

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt
 • pobiera i wysyła próbki do badań
 • prowadzi dokumentację monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • nadzoruje przestrzeganie warunków weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • prowadzi kontrole nad przemieszczaniem zwierząt w kraju, w handlu i obrocie oraz prowadzi związaną z tym dokumentację
 • prowadzi nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • prowadzi wymagane rejestry oraz sprawozdawczość w zespole

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • podstawowa znajomość KPA oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomosć języka angielskiego w stopniu komunikatywnym