Oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Chojnice
Ogłoszenie o naborze Nr 70251

Warunki pracy


 • Praca na trzecim piętrze, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, podstawowe wyposażenie stanowiska pracy w komputer, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, fax.

 • Wyjazdy służbowe - krajowe i zagraniczne, szkolenia, narady, konferencje, prowadzenie pojazdu służbowego.

 • Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.

 • Praca administracyjna w siedzibie urzędu oraz w terenie dot. czynności kontrolnych w podmiotach nadzorowanych oraz gospodarstwach na terenie powiatu.

Zakres zadań

 • wykonuje zadań IW określone ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE;
 • prowadzi obowiązującą dokumentację i sprawozdawczość;
 • prowadzi nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone;
 • pobiera próbki do badań;
 • prowadzi nadzór i koordynuje pracami nad badaniami monitoringowymi wraz z przygotowaniem dokumentacji do laboratorium i prowadzeniem sprawozdawczości z tym związanej;
 • nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących zdrowia i ochrony zwierząt;
 • prowadzi postępowania administracyjno-egzekucyjnych;
 • zajmuje się zapobieganiem, rozpoznawaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym;
 • kontroluje warunki weterynaryjne i powadzi nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • prowadzi rejestry oraz wykazy podmiotów nadzorowanych;
 • prowadzi postępowanie mandatowe i kierowane wnioski o ukaranie do organów ścigania;
 • sprawuje nadzór nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu chojnickiego;
 • przygotowuje plany gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, dla których został wprowadzony obowiązek ich opracowania na poziomie powiatu;
 • przygotowuje programy zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, dla których został wprowadzony obowiązek ich opracowania na poziomie powiatu;
 • przeprowadza kontrole dobrostanu zwierząt;
 • sprawuje nadzór w zakresie wymogów wynikających z wymogów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej;
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa administracyjnego;
 • znajomość prawa: weterynaryjnego i żywnościowego krajowego UE, USA i innych państw trzecich;
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność;
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office Exel);
 • prawo jazdy kat.B;
 • certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu przepisów, procedur i funkcjonowania systemu HACCP, SSOP oraz ich egzekwowania w zakładach sektora mięsa czerwonego zgodnie z wymaganiami USA;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty