Oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Lębork
Ogłoszenie o naborze Nr 69825

Warunki pracy

Praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu (kontrole wykonywane w terenie- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 Stres związany z obsługą Obywateli - interesantów oraz przeprowadzeniem kontroli. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych. Kontakt z materiałem biologicznym i środkami dezynfekującymi. Budynek jednopiętrowy bez wind. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, podjazd do budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka i jego przetworów,
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień wynikających z pełnionego nadzoru,
 • Kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,
 • Realizacja programu badań monitoringowych,
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych,
 • Kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii,
 • Przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur,
 • Współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • Prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów RASFF, TRACES, SPIWET na poziomie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
 • Dokumentowanie badań i odpraw żywności pochodzenia zwierzęcego w handlu i eksporcie,
 • Prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • Sporządzanie i przestrzeganie planów działalności z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość prawa weterynaryjnego w zakresie bezpieczeństwa żywności, postępowania administracyjnego oraz przepisów o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, MS OFFICE
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty