Oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Malborku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Malbork
Ogłoszenie o naborze Nr 138775

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu przy komputerze, praca w terenie, wyjazdy służbowe, udział w delegacjach.


Praca biurowa w siedzibie inspektoratu i terenowana (na terenie powiatu malborskiego i sztumskiego). Praca przy komputerze. Jazda samochodem służbowym (osobowym).


Pomieszczenia biurowe: budynek parterowy.

Zakres zadań

 • sprawuje bezpośredni nadzór nad zakładami produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego na terenie powiatu malborskiego i sztumskiego i organami urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • nadzoruje eksport i import środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, wystawia świadectwa zdrowia do krajów trzecich,
 • prowadzi postępowania administracyjne i egzekucyjne, przygotowuje projekty, decyzje, zaświadczenia i inne dokumenty zgodnie z ustaleniami podjętymi przez kierownika zespołu,
 • pobiera próbki do urzędowych badań w zakresie bezpieczeństwa żwyności i higieny procesu, a także zawartości dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu żywności oraz badań środowiskowych,
 • obsługuje programy komputerowe z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego m.in.:Traces, e-klient,
 • prowadzi dokumentację związaną z nadzorem nad zakładami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii (konieczność udokumentowania dyplomem)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość obsługi komputera i środowiska MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • udokumentowane ukończone szkolenia , kursy
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym


Zobacz podobne oferty