Oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kościerzyna
Ogłoszenie o naborze Nr 127180

Warunki pracy

Siedziba urzędu mieści się w budynku parterowym, brak windy wewnątrz budynku. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu kościerskiego. Praca w zespole oraz wyjazdy służbowe. Obciążenie mięśniwo - szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, prowadzenie samochodu służbowego, wsytąpienia publiczne i szkolenia.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań wynikających z ustawodawstwa krajowego i unijnego określającego wymagania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Opracowywanie harmonogramów i dokumentacji związanej z prowadzeniem monitoringu chorób zakaźnych zwierząt oraz koordynowanie wykonania tego monitoringu, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu choroby Aujeszkyego świń.
 • Prowadzenie rejestrów dokumentacji obrotu krajowego i zagranicznego zwierząt.
 • Przeprowadzanie kontroli: dobrostanu zwierząt w transporcie oraz dokumentacji z zakresu transportu i skupu zwierząt
 • Kontrola gospodarstw rolnych w zakresie dobrostanu zwierząt
 • Opracowania i przygotowania postepowania administracyjnego w zakresie wydawania decyzji i umów wyznaczeń na budżet centralny oraz wydawania upoważnień do wykonywania zadań przez osoby wyznaczone z budżetu centralnego.
 • Opracowanie harmonogramów i dokumentacji związanej z przeprowadzeniem kontroli bioasekuracji gospodarstw trzody chlewnej
 • Kontrole spędów żywca z obiektu i bez obiektu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu Office,
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty