Oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Chojnice
Ogłoszenie o naborze Nr 125536

Warunki pracy


 • Stanowisko pracy zlokoalizowane jest na trzecim piętrze- podjazdy dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, winda dostosowana jest do osób niepełnosprawnych ruchowi, brak sanitariatów dla osób niepełnosprawnych.
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, podstawowe wyposażenie stanowiska pracy w komputer, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, fax.
 • Wyjazdy służbowe - krajowe i zagraniczne, szkolenia, narady, konferencje, werbinaria, (e-learning). Prowadzenie pojazdu służbowego.
 • Stres związany z przeprowadzaniem kontroli, podejmowanie decyzji.
 • Praca administracyjna w siedzibie urzędu oraz w terenie( dot. czynności kontrolnych w podmiotach nadzorowanych oraz gospodarstwach na terenie powiatu chojnickiego) w godzinach 7.30 -15.30.

Zakres zadań

 • kontroluje przestrzegania warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych;
 • sprawuje kontrolę nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa;
 • prowadzi monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności;
 • pobiera próbki do badań;
 • prowadzi nadzór nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego;
 • nadzoruje kontrolę badań zwierząt w rzeźni oraz dobrostan zwierząt w rzeźni;
 • sporządza sprawozdania w zakresie prowadzonych kontroli;
 • prowadzi dokumentację związaną ze sprawowanymi nadzorami;
 • prowadzi nadzór nad ubojem na użytek własny;
 • prowadzi rejestry oraz wykazy podmiotów nadzorowanych;
 • prowadzi postępowanie mandatowe i kieruje wnioski o ukaranie do organów ścigania;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej;
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa administracyjnego;
 • znajomość prawa: weterynaryjnego i żywnościowego krajowego UE, USA i innych państw trzecich;
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność;
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office Exel);
 • prawo jazdy kat.B;
 • certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu przepisów, procedur i funkcjonowania systemu HACCP, SSOP oraz ich egzekwowania w zakładach sektora mięsa czerwonego zgodnie z wymaganiami USA;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe