Oferty pracy

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Starogard Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 113312

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz praca w terenie. Praca z wykorzystaniem komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, aparatu fotograficznego, przyrządów pomiarowych oraz samochodu służbowego w terenie. Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na parterze budynku. Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli i oględzin budów, robót budowlanych i obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych.
 • Prowadzenie ewidencji i przygotowywanie sprawozdań i informacji.
 • Sprawdzanie projektów, książek obiektów budowlanych itp. dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ogólnobudowlane.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji rządowej lub samorządowej.
 • Uprawnienia budowlane.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Komunikatywność.
 • Samodzielność.
 • Stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli budów, obiektów budowlanych i robót budowlanych.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność samodzielnej obsługi komputera (pakiet Office), urządzeń biurowych i pomiarowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność poprawnego komunikowania się w mowie i piśmie z interesantami, formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi.
 • Umiejętność pracy w zespole.


Zobacz podobne oferty