Oferty pracy

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 79436

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu, jednozmianowa, związana z obsługą interesantów.
- Wyjazdy służbowe na kontrole budów i obiektów budowlanych.


- narzędzia i materiały: komputer


- możliwość poruszania się po budynku - obecność wind.


 

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących samowolnie wykonanych obiektów i robót budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją obiektów i robót budowlanych niezgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi.
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących stanów technicznych obiektów
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości i przebiegu procesu budowlanego.
 • rozpatrywanie wniosków - zawiadomień o pozwolenie na budowę i zakończeniu budowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie budowlane i pozwolenia budowlane w ograniczonym zakresie.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych.
 • uprawnienia budowlane
 • umiejętność obsługi komputera i programów Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty