Oferty pracy

Inspektor mostowy

LEHMANN + PARTNER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (woj. wielkopolskie) powstała w 2001r.
Jest wiodącym przedsiębiorstwem w branży pomiarów drogowych. Oferujemy usługi związane
przeglądami okresowymi dróg i mostów z tworzeniem map sieci drogowych, dokumentacją fotograficzną (fotorejestracją) pasa drogowego wraz z pomiarem długości i geometrii osi drogi, inwentaryzacją elementów pasa drogowego, tworzeniem projektów organizacji ruchu. Klientami naszej firmy są m.in. zarządcy dróg wszystkich kategorii: krajowych, wojewódzkich, powiatowych
oraz gminnych.

 

Spółka LEHMANN + PARTNER Polska poszukuje:

Inspektor mostowy
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in:
 • Wykonywanie przeglądów obiektów inżynierskich w celu ustalenia ich aktualnego stanu technicznego
 • Opracowanie raportów i analiz z przeglądów okresowych
 • Merytoryczny nadzór i kontrola nad pracą brygad własnych i podwykonawców oraz ich dobór
 • Planowanie i koordynowanie realizacji prac terenowych
 • Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją/ wymaganiami Klientów
 • Udział w procesie ofertowania/ wycena kosztów realizacji prac
 • Zarządzenie zasobami technicznym (sprzętem/pojazdami pomiarowymi)
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne mostowe lub drogowo – mostowe
 • Uprawnienia budowlane w zakresie specjalności mostowej bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania przeglądów okresowych obiektów mostowych
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Umiejętności kosztorysowania robót branżowych
 • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych
 • Prawo jazdy kategorii B
Mile widziane:
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane,
 • Przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Dostęp do niezbędnych szkoleń,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, zaangażowania.
Prosimy o opatrzenie CV klauzulą:
„Na podstawie art. 6 ust 1 litera a Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzonej przez spółkę Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o.  rekrutacji na stanowisko: Inspektor mostowy”.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV dodatkowo klauzuli o treści:„Na podstawie art. 6 ust 1 litera a Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o. na potrzeby wszystkich prowadzonych w przyszłości rekrutacji.”**- zgoda dobrowolna