Oferty pracy

Inspektor farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 127093

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie inspektoratu w Gdańsku oraz w terenie. Budynek, w którym mieści się inspektorat nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, brak windy oraz podjazdu. Pomieszczenia inspektoratu znajdują się na I piętrze. Na parterze budynku znajduje sie toaleta dostosowana dla  osób niepełnosprawnych.
 • Praca poza siedzibą inspektratu związana jest z prowadzeniem kontroli  w nadzorowanych jednostkach, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w placówkach podlegających kontroli.
 • Narzędzia pracy: zestaw komputerowy. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w wymiarze pełnego etatu.

Zakres zadań

 • kontroluje podmioty prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
 • nadzoruje jakość produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • sporządza protokoły z kontroli, prowadzi dokumentację oraz korespondencję w zakresie kontrolowanych podmiotów
 • przygotowuje projekty decyzji zawierających zalecenia pokontrolne
 • opiniuje przydatność lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny i inne
 • kontroluje reklamy działalności apteki
 • prowadzi postępowania wyjaśniające, np. w przypadku zgłoszenia podejrzenia, że produkt leczniczy nie spełnia wymagań jakościowych
 • wyjaśnia doraźne skargi, interwencje klientów i pacjentów podległych placówek
 • przygotowuje projekty postanowień i decyzji administracyjnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
 • przygotowuje pisma i odpowiedzi na pisma

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty, warunek- spełnienie wymagań z art. 114 a ustawy Prawo farmaceutyczne
 • znajomość przepisów prawa farmaceutycznego, przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • prawo jazdy kat. B - czynne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność, terminowość, dokładność, rzetelność, uczciwość
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na sytuacje stresujące
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • inwencja i zaangażowanie w realizowane czynności
 • wysoka kultura osobista


Zobacz podobne oferty