Oferty pracy

Inspektor działu finansów

Gdański Urząd Pracy
Inspektor działu finansów
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/0576
OBOWIĄZKI:
Praca w dziale finansowym, zgodnie ze stanowiskiem. Praca od poniedziałku do piątku, w godzianch: 7:30 - 15:30.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne


Wymagania inne:

znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, znajomość rachunkowości budżetowej, znajomość przepisów dotyczących windykacji, praktyczna znajomość programu finansowo-księgowego i pakietu Microsoft Office. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, zdolność analitycznego myślenia, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, odporność na stres i pracę pod presją czasu, umiejętność organizacji własnej pracy. Mile widziane doświadczenie w księgowości. W służbie więziennej pracownikiem może być osoba, która: ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 3 980 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty