Oferty pracy

Inspektor ds. BHP

GGT Solutions S.A. - polska firma będąca w Grupie Kapitałowej UOS Driling S.A, świadczy usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa specjalistycznych robót inżynieryjnych, m.in.:

 • Inżynierii bezwykopowej: DIRECT PIPE, HDD, Mikrotuneling, Przewierty sterowane, Przeciski, Relining,
 • Geotechniki: jet-grouting, mikropale, kotwy gruntowe, pale/kolumny wiercone CFA i FDP, kolumny DSM,  tymczasowe i stałe zabezpieczanie wykopów z grodzic stalowych

Z uwagi na duży rozwój spółki i zaangażowanie personelu podczas realizowanych projektów poszukujemy do współpracy w systemie B2B osoby, która będzie świadczyć usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla naszych kontraktów na terenie zachodniej Polski.

Inspektor ds. BHP
Miejsce pracy: woj. pomorskie
Twoim głównym zadaniem będzie:
 • Kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, p.poż. i ochrony środowiska,
 • Współudział w opracowywaniu IBWR, instrukcji stanowiskowych i oceny ryzyka dla zadania,
 • Realizacja zadań i procedur wynikających z przepisów BHP obowiązujących na budowie,
 • Przeprowadzanie codziennych kontroli/audytów BHP na budowie wraz z wyegzekwowaniem zaleceń BHP,
 • Uczestnictwo i wsparcie podczas kontroli Służb BHP Inwestora,
 • Pomoc w zakresie egzekwowania zaleceń Służb BHP Inwestora,
 • Weryfikacja dokumentacji BHP dostarczanych przez podwykonawców.
Pod Twoją opieką znajdą się kontrakty związane m.in. z:
 • projektem ,,Baltic Pipe" - praca na budowach przy współpracujemy z WRB podczas wykonywania przewiertów i zabezpieczeniem wykopów,
 • pracami związanymi z zabezpieczeniem wałów przeciwpowodziowych na Odrze,
 • inne w zależności od potrzeb.
Poszukujemy osób, które:
 • posiadają uprawnienia (wykształcenie + doświadczenie) w zakresie pełnienia funkcji min. starszego inspektora ds. BHP,
 • posiadają doświadczenie w branży budowlanej/wiertniczej lub utrzymania dróg jako koordynatorzy BHP,
 • są mobilne i posiadające prawo jazdy kat B (kontrakty firmy znajdują się na terenie całego kraju),
 • dyspozycyjne - 5 dni w tygodniu po 10 h na terenie całego kraju,
 • porozumiewają się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
Oferujemy:
 • umowę o współpracę (b2b),
 • stabilność współpracy (stale rozwijamy naszą działalność),
 • wsparcie Działu BHP centrali Spółki,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • zasoby potrzebne do pracy jak samochód, laptop, telefon.
Warunkiem rozpatrzenia przesłanych materiałów jest dodanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PPI CHROBOK S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.