Oferty pracy

Informatyk

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Tczew
Ogłoszenie o naborze Nr 42519

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu.
Udział w szkoleniach i naradach.
Praca przy komputerze.
Wejście do budynku po pięciu stopniach - brak windy.
Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Administrowanie systemem informatycznym opartym na aktualnym systemie operacyjnym oraz systemami łączności i ochrony obiektów Inspektoratu
 • Instalacja i konfiguracja komputerów, drukarek i aktywnych urządzeń sieci komputerowej.
 • Instruktaż i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego.
 • Administrowanie i zarządzanie serwerem pocztowym.
 • Administrowanie systemem antywirusowym.
 • Stały nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym.
 • Archiwizacja danych komputerowych na nośnikach magnetycznych i magnetooptycznych.
 • Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania systemowego, sieciowego i użytkowego.
 • Nadzór nad polityką bezpieczeństwa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tczewie
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
 • Prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz inwentaryzacji środków trwałych przy pomocy specjalnych programów komputerowych
 • Pośrednictwo w zakupie sprzętu oraz wyposażenia IT
 • Obsługa zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • praktyczna znajomość Prawa zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe