Oferty pracy

Dyspozytor Regionalnej Dyspozycji Mocy

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej  i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyspozytor Regionalnej Dyspozycji Mocy

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

 

Miejsce pracy: Gdańsk     Nr ref.: 12/ENGD/2020     Oferta ważna do: 30.09.2020

Jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu elektrycznym/elektroenergetycznym lub pokrewne
 • Znajomość układów sieci, stacji elektroenergetycznych oraz EAZ
 • Znajomość regulacji prawnych oraz przepisów BHP w zakresie prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznej
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz zdolność szybkiego uczenia się nowych aplikacji
Dodatkowe atuty: 
 • Posiadanie świadectw kwalifikacyjnych „D” i „E” dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Prowadzenie ruchu urządzeń i sieci e/e koordynowanej we współpracy ze służbami dyspozytorskimi wytwórców i odbiorców w sposób zapewniający utrzymanie odpowiednich parametrów jakościowych energii elektrycznej i optymalnych warunków jej przesyłu
 • Wydawanie poleceń dyspozytorskich na przeprowadzanie czynności łączeniowych w sieci e/e
 • Wykonywanie czynności łączeniowych w sieci SN oraz na wybranych elementach sieci WN na wyraźne polecenie dyspozytora wyższego rzędu (CDM)
 • Kierowanie, za pośrednictwem systemów sterowania i podległego operatywnie personelu ruchowego, likwidacją awarii oraz zakłóceń na urządzeniach będących w operatywnym kierownictwie RDM (wydawanie poleceń dyspozytorskich na wykonywanie operacji ruchowych) oraz ewidencjonowanie ich w obsługiwanych systemach komputerowych
 • Likwidowanie, we współpracy ze służbami dyspozytorskimi innych szczebli i służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców, awarii w systemie i odbudowa KSE na podstawie obszarowego planu obrony i odbudowy
 • Pełnienie funkcji koordynującego w myśl obowiązującej Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych
 • Monitorowanie pracy zabezpieczeń, automatyki i łączności oraz niezwłoczne powiadamianie służb specjalistycznych o zauważonych nieprawidłowościach w pracy tych urządzeń
 • Współpraca ze służbami ratownictwa przy likwidacji zagrożeń utraty zdrowia lub życia oraz zagrożeń dla środowiska występujących ze strony urządzeń elektroenergetycznych
 • Analiza zakłóceń ruchowych w zakresie podejmowania decyzji o sposobie ich lokalizacji i likwidacji
 • Rzetelne i prawidłowe wprowadzanie danych związanych z pracami planowymi oraz awaryjnością sieci e/e
 • Bieżąca kontrola jakości wprowadzanych danych w zakresie awaryjności i planowaniu prac oraz ich bieżąca analiza
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 12/ENGD/2020”.

Co dajemy w zamian:
 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.


Zobacz podobne oferty